Видове реклама

Видовете реклама могат да се разграничат според различните рекламни техники на маркетинговата комуникация, които са: ATL(Above the line), BTL(Below the line) и TTL(Through the line). ATL е “реклама над черта” - това всъщност е медийната реклама; докато немедийната е BTL (реклама под черта). TTL  рекламата обединява ATL и BTL, като от едната форма на комуникация се таргетира към другата форма. Така един вид се пресича “чертата”.

Различните видове медийна реклама се извършва посредством масмедиите. Това са рекламите в пресата (вестници и списания), телевизията, радиото, Интернет, киното, както и външната и транспортната реклама.

Реклама във вестник

Рекламните формати във вестниците са разнообразни, въпреки привидното ограничение на пресата като цяло. Първо трябва да се определи положението на рекламното послание. То може да е на първата страница, на последната страница, на трета страница или в течението на вестника.

Като предимство на тази медия, може да се изтъкне фактът, че има “вторичен тираж”, вторични читатели. Също така има гъвкавост. При рекламиране във вестници трябва да се има впредвид тематиката на статиите, които са публикувани до нашата реклама. Има много фрапиращи случаи за абсолютно несъвместима реклама и статия.

Реклама в списание

Рекламата в списанията е много подобна на тази във вестниците. Тук също имаме дълъг живот на посланието, както и повишено доверие. Рекламите в списанията изграждат по-голям престиж. Да не забравяме и вторичните читатели. Рекламата в списанията е по-скъпа, също така нямаме гаранция за позицията.

Като тип на рекламата в пресата могат да се обособят няколко вида. Това са рекламни карета, вложки, класифицирана реклама, редакционен материал (платена статия), опаковка на вестника/списанието и други.

Външна и транспортна реклама

При външната и транспортната реклама имаме възможност да използваме околната среда. Така се раждат множество оригинални идеи, които с добро изпълнение, привличат иначе трудното за спечелване внимание на аудиторията. Освен самата околна среда за външна и транспортна реклама се използват различни конструкции, сгради и транспорт. Конструкциите могат да бъдат: трансперант, арка, пиза, светеща кутиия чело на подлез, ракета, LED екран или плазма, плакати и др. Сградите могат да бъдат “опаковани” или върху тях да е поставена предпазна  мрежа с рекламно послание при строителни дейности; на сградите могат да се поставят обемни надписи и символи, както и рекламни конструкции. Транспортната реклама може да бъде върху градски транспорт, фирмени автомобили, реклама в метрото или пък рекламни балони. Много рекламни агенции предлагат изработката на посланието и самото поставяне във външната среда.

Примери за транспортна реклама:

транспортна реклама

Все по-популярна става метро рекламата. Макар да е само в рамките на София, метро рекламата се развива, както се увеличават лъчовете на метрото (дори по-бързо). През него преминава голяма част от населението в столицата, което го прави много привлекателно място за реклама. Видовете реклама в метрото могат да бъдат различни. Например, като метро реклама, може да се възприеме брандиране на самите мотриси, както отвън така и отвътре. Отделно на някои от станциите има дисплеи, по които се излъчват рекламни послания. Друга метро реклама е облепянето на стълбите на станцията или брандиране на ескалаторите. Интересна метро реклама е и поместване на посланието на гърба на билетите. Както в повечето молове, могат да се брандират вратите на метро станцията. Също така могат да се организират промоции на територията  на метрото. При използването на метро реклама (а и която и да е друга) е добре да се съобрази дали преки конкуренти рекламират на същото място, където и ние.

метро реклама

Реклами в киното

Повечето от рекламите в киното изглеждат съвсем невинни. Сякаш просто така се случва да дадат в близък кадър как някой консумира продукт “Х” или как главният герой кара кола “У” или ползва лаптоп с марка “Z”. Такива реклами могат да се видят не само във филмите в кино салоните, но и в телевизионни предавания и сериали. Такива реклами в киното се наричат product placement. Следващият път, когато гледате филм, обърнете внимание на product placement. Друг вид реклами в киното са брандирани врати, опаковките на пуканките и чашите с напитки, които си купувате преди прожекцията. Преди прожекцията на филма се пускат още реклами. Определено киното е индустрия, в която не липсват рекламите!

Вижте и за рекламата в телевизията, радиото и Интернет.

Рекламата може да се раздели на различни видове според други показатели. Например, според жизнения цикъл на продукта, рекламата може да е въвеждаща, поддържаща или напомняща.

Друго разделение на видовете реклама е според нейната насоченост. Тя може да бъде социална, стопанска или политическа.