Радио реклама

РЕКЛАМА И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Радио рекламата се характеризира с висока географска и демографска селективност. Също така се разчита на това, че  тя има висока честота, а разходите са по-ниски (особено спрямо ТВ рекламата). Фактът, че радиото възпроизвежда само звук, води до намаляване ангажираността на аудиторията. Така много реклами просто остават нечути.

За съжаление повечето радио реклами имат кратък живот. Но ако се използва правилно основното качество на този рекламен канал, а именно предаването на звук, могат да се постигнат силни резултати в запомнянето на рекламните послания. Това може да се получи при добро съчетаване на музика и текст. Хубаво се приемат и хумористичните рекламни послания.

Форматите на радио реклама са рекламен клип, рекламни послания, рекламно интервю, анкета и репортаж.

Тарифите за образуване на цените при радио рекламата също зависят от времето, в което ще се излъчват. Денят се дели на пет блока - сутрешен, дневен, следобеден, вечерен и нощен. При радио рекламата, както в телевизията, има вариант за свободна ротация.