Реклама

Поръчайте евтино вашите рекламни материали тук!

Снимки от България

Реклама (думата идва от латинския глагол „reclamare”, което буквално означава „викам отново”) наричаме комерсиалните послания чрез масмедиите, целящи да популяризират продукт, търговска марка или услуга сред потенциалните клиенти. Една от дефинициите за реклама е „платен процес на комуникация, осъществен чрез масмедиите и характеризиращ се с идентифицируем агент (извършител, субект) и призив към потребление на определени стоки или услуги”. Организациите, прибягващи до помощта на рекламата, не са само търговски фирми, но и политически партии, религиозни организации, правителствени агенции, най-различни групи по интереси.

Тенденцията по света е все повече средства да се влагат в реклама. През 2007 г. в рекламна дейност са били вложени общо около 385 млрд. долара по целия свят (от които над 150 млрд. в Щатите), като очакванията са през 2010 тази сума да надхвърли 450 милиарда.

Всички видове масмедии – телевизия, радио, списания и вестници, компютърни игри, интернет – се използват от рекламиращите. Създаването на реклама за по-големите компании като правило е дело на рекламните агенции. Но реклами се създават също и от рекламните отдели във вестниците, от самите рекламиращи (in-house), от печатници и други. Самите послания пък могат да бъдат под формата на съобщения в печатните издания или интернет; на плакати, табели или билборди; на листовки, лепенки; на рекламни брошури (приложения), които се прилагат към самите печатни издания или пък се разпространяват по пощата или имейл; на рекламни материали от рода на химикалки, фланелки, торбички, раници; на клипове по телевизията или радио реклами. Основният момент е посланието да е в стандартизирана форма и да достига до своята целева група. В зависимост от същността на това послание рекламите се категоризират на подбуждащи („Купете си банани сега!”), информиращи („Предлагаме хубави и зрели банани”) и запитващи: („А не желаете ли банани?”).

Рекламата често прибягва до реторически средства като тропи и фигури. Рекламната реторика се характеризира с иконичност, или акцент върху изображението (разбира се, когато ползва изображение), и с това се различава от класическата реторика, която набляга на словото.

Съществува и едно интересно делене на видовете реклами – на модерни и постмодерни. Така наречената „модерна” реклама е ориентирана към „рационалния” потребител, който се нуждае от помощ, за да се ориентира в пазарната обстановка. „Постмодерната” реклама пък се обръща към потребителите, притежаващи познания и опит в медийните среди - те откриват смисъл в контекста на съобщението, без да се налага някой друг да им го интерпретира.